Informace k táborům

INFORMACE K LETNÍM PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM 2022:

Začínáme ráno v 8 hodin, končíme v 16 hodin. První den je sraz v zázemí Lesní komunity Muhu na Dobré Vodě vedle vyhlídky, další dny dle pokynů.

S sebou při nástupu přineste kopii kartičky pojišťovny a prohlášení o bezinfekčnosti (prohlaseni_zakonneho_zastupce_o_ ). Bez těchto dokumentů nemůžeme dítě přijmout a nevzniká tak nárok na náhradu. Dítě potřebuje batoh se svačinou na dopoledne, pitím, pláštěnkou a kapesníčky. Dále odpolední svačinu, dvě uzavíratelné nádoby a lžíci – necháváme v zázemí. Oběd je zajištěn Lesní komunitou Muhu. Nádoby od oběda je nutné vždy odnést domů a umyté přinést následující den (v zázemí není zdroj vody, vodu přinášíme v kanystrech a používáme ji především pro doplnění pitného režimu a mytí rukou). Mějte prosím náhradní oblečení pro případ promočení, necháváme v krabicích v zázemí, stejně tak lze i boty (holínky) na přezutí. VŠE podepište. Možno mít deku či spacák na odpočinek po obědě. Na konci dne si vždy řekneme, jak bude probíhat den následující, je možné, že sraz bude ráno na jiném místě než v zázemí lesní komunity.

Na naše tábory je možné získat příspěvek od města, který činí 130Kč na den, maximálně po dobu 5 pracovních dní. Podmínkou je, že dítě má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou, je tříleté a starší a ve školním roce 2021/22 navštěvovalo některou z jabloneckých mateřských škol, soukromou MŠ zaregistrovanou u města nebo bylo žákem 1.třídy některé z jabloneckých základních škol a doloží tuto skutečnost originálem potvrzení o docházce a bezdlužnosti vydaného kmenovou školou (nepřijímáme kopie, sken a pod.). Dítě musí docházet k poskytovateli služby nejméně na 4 hodiny denně v pracovní dny.